Erkenningen

Op 1 april 2017 fusioneerden het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimte Vlaanderen tot het Departement Omgeving. De bevoegde entiteit voor erkende technici is  de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP).

Deze website van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid is bedoeld voor erkende technici gasvormige brandstof en vloeibare brandstof, technici verwarmingsaudit, stookolietechnici en erkende opleidingscentra die deze opleidingen aanbieden en erkend zijn in het Vlaams Gewest.

Op deze site worden alle nuttige documentatie overzichtelijk ondergebracht zoals rapporten en attesten, digitale formulieren, codes van goede praktijk etc.

Daarnaast kan u voor alle erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL) terecht op de website van Omgeving Vlaanderen en op www.veiligverwarmen.be

Schrijf je in

Nieuwsbrief Erkenningen