Erkenningen

Deze website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid is bedoeld voor erkende technici gasvormige brandstof en vloeibare brandstof, technici verwarmingsaudit, stookolietechnici en erkende opleidingscentra die deze opleidingen aanbieden en erkend zijn in het Vlaams Gewest.

Op deze site worden alle nuttige documentatie overzichtelijk ondergebracht zoals rapporten en attesten, digitale formulieren, codes van goede praktijk etc.

Daarnaast kan u voor alle erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL) terecht op de website van LNE en op www.veiligverwarmen.be

Schrijf je in

Nieuwsbrief Erkenningen